PERSONDATAPOLITIK (OPDATERET 5. NOVEMBER 2019)

Denne politik gælder for behandling af personoplysninger indsamlet af auto.nu A/S via denne hjemmeside, evt. app, sociale medier, elektronisk mail, sms, telefon, vores koncernforbundne virksomheder, forhandlere og andre samarbejdspartnere, se listen her.

Vi beskytter dine personoplysninger. Denne politik regulerer, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter oplysninger om dig, og hvordan du udøver dine rettigheder. Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende denne persondatapolitik, som beskrevet under punkt 10.

Vi opfordrer dig til at gennemgå denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

1. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til at identificere dig.

De personlige oplysninger vi indsamler om dig kan f.eks. være:

Personlige kontaktoplysninger, f.eks. dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer, demografiske data og, når det er klart begrundet i formålet med behandlingen eller vigtigheden af en sikker identifikation, f.eks. dit cpr.nr. Evt. oplysninger om personnummer, kørekortnummer, kopi af kørekort og bankkontooplysninger samt fotos af dig behandles og opbevares i henhold til gældende lovgivning.

Tekniske detaljer om din enhed eller internetforbindelse, f.eks. IP-adresse, cookies og din placering og brugernavn.

Oplysninger om din brugeradfærd, f.eks. dine søgemønstre på hjemmesiden og hvordan du bruger vores tjenester. Vores hjemmesider og vores e-mail-kommunikation kan indeholde et elektronisk billede (såkaldt websignal eller pixel tag).

Brugergenereret information, f.eks. indhold du registrerer eller offentliggør i forbindelse med konkurrencer og nyhedsbreve.

På vores hjemmeside opsamler vi følgende oplysninger ved, brugtbilsvurdering, køb/salg af bil, forbrugerundersøgelser og tilmelding til nyhedsbrev:

E-mail adresse

Mobilnummer

Postnummer

Dato for oprettelse

Foretrukken forhandler

I forbindelse med brugtbilsvurdering indsamles yderligere oplysninger om din nuværende bil:

Mærke

Model

Kilometerstand

Biltype

Motor

Gear

Udstyr

Registreringsnummer

Stelnummer

Oplysninger om eventuel restgæld

I forbindelse med bilsalget indsamles yderligere oplysninger om:

Dit Navn

Din adresse

Dit CPR nummer

Bank registrerings- og kontonummer

Dit forsikringsselskab

I forbindelse med dit samtykke indsamler vi:

Dato for afgivet samtykke

Vi logger derudover hvornår samtykke sidst er anvendt

Vi har i loggen på de enkelte samtykker også angivet en forventet slettedato

Cookies

Se særskilt cookie politik.

Vi kan også indsamle data fra andre selskaber i Interdan koncernen og disses samarbejdspartnere, herunder fra bilimportørernes forhandlere.

2. Formål og retligt grundlag

For at vores behandling af dine personoplysninger er lovlig, skal der være et konkret formål og et retligt grundlag for dette, dvs. at det er nødvendigt for at kunne opfylde en aftale med dig, nødvendigt i henhold til lovgivning, en interesseafvejning eller fordi du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil:

A. Indgåelse af aftale eller juridisk forpligtelse

Et af vores primære formål med at indsamle personoplysninger er at opfylde de forpligtelser vi har i forbindelse med indgåelse af køb eller leasing af vores produkter og tjenester, enten direkte hos os eller via vores samarbejdspartnere. Herigennem har vi ret til at kontakte dig, så vi sikre at aftalen overholdes og giver dig mest mulig værdig, som f.eks. sende dig påmindelser om service og dækskifte. Vi behandler også dine oplysninger til at håndtere evt. henvendelser fra dig via f.eks. hjemmesiden, e-mail, sociale medier eller telefonisk.

B. Legitime formål (interesseafvejning)

Et andet hovedformål er at tilbyde dig god service gennem brugerdefinerede tjenester og at levere bedre tjenester med mere relevant indhold. Desuden analyserer vi data om vores kunders demografiske og geografiske forhold, interesser og adfærd baseret på de oplysninger, vi modtager fra vores hjemmeside eller andre tjenester, f.eks. profilering, kunde- og markedsanalyser og behandling til statistiske formål udføres på et kombineret niveau og er ikke beregnet til at identificere individuelle kunder.

C. Samtykke fra dig

Hvis du har givet os dit samtykke, kan vi bruge oplysningerne om dig til direkte markedsføring, f.eks. informere dig om produktlanceringer, kampagner, specialtilbud og andre oplysninger om vores aktiviteter, produkter eller tjenester, som vi selv tilbyder eller tilbydes gennem vores forhandlere eller koncernforbundne selskaber, og som vi mener kan være interessante for dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til markedsføring tilbage ved at kontakte os på den måde, der er beskrevet under punkt 10 nedenfor eller direkte i vores elektroniske nyhedsbreve.

3. Oplysninger om cookies

Vi bruger cookies, elektroniske billeder og lignende sporingsteknikker på vores hjemmeside og i vores e-mail kommunikation. Læs mere om vores cookie politik her.

4. Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi behandler dine oplysninger med den største omhu og dine oplysninger anvendes kun af os, af vores koncernforbundne selskaber og udvalgte samarbejdspartnere, se listen her.

Som udgangspunkt overfører vi ikke data uden for EU. Hvis det i enkle tilfælde forekommer, indgår vi aftaler og træffer nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav.

5. Hvor lang tid opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi gemmer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for vores formål eller krævet i henhold til lov eller aftale. Når vi ikke længere har behov for dine personoplysninger, bliver disse slettet eller anonymiseret, således at vi ikke længere kan identificere dig som person. F.eks. opbevarer vi data vedr.:

Nyhedsbreve

3 måneder efter udløb af samtykke, 1 måned ved tilbagetrækning af samtykke.

Prisinterval og Brugtbilsvurdering

Den data vi indsamler i forbindelse med prisinterval og garanteret pris på den brugte bil beholder vi data, så vi kan yde en god kundeservice og brugeroplevelse på sitet. Vi betragter denne data som vores kundedatabase, så vi sletter/anonymiserer kun data såfremt forbrugeren beder om det.

6. Hvad gør vi for at beskytte dine data?

For at forhindre uautoriseret adgang, brug, ændring, ødelæggelse eller videregivelse af dine personoplysninger har vi indført passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger. Disse foranstaltninger er truffet på baggrund af en foretaget risikovurdering med udgangspunkt i typen af de personoplysninger, vi opbevarer.

Som udgangspunkt overfører vi ikke data uden for EU. I de enkle tilfælde, hvor det forekommer, er der indgået aftaler og truffet nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav. Hvis vi f.eks. anvender et firma, som er beliggende i USA, sker det kun, hvis firmaet har tilsluttet sig EU-USA Privacy Shield aftalen.

7. Links til andre websteder

Bemærk venligst, at der kan være links til andre hjemmesider på dette websted. Hvis du følger et sådant link, kan det medføre, at du besøger andre websteder, der indeholder andre persondatapolitikker end dem, der er angivet i denne. Du bør altid læse politikken for hver hjemmeside og hvert socialt netværk, som du besøger og som du deler oplysninger med, så du ved, hvordan de forholder sig til håndtering af personoplysninger.

8. Ændring af Persondatapolitikken

Denne persondatapolitik kan opdateres af os. Skulle vores formål med behandling af dine personoplysninger ændre sig væsentligt, har vi oplysningspligt til at meddele dig dette direkte og inden for rimelig tid.

9. Dine rettigheder

Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du f.eks. kontakte os via gdpr@auto.nu eller som nævnt i punkt 10.

  • Ret til indsigt: Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig samt få en række oplysninger om behandlingen. I nogle situationer vil vi have brug for din hjælp.

  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

10. Kontaktoplysninger og klager

Det er nedenfor angivne virksomhed (den dataansvarlige) der indsamler, behandler og passer på dine data.

Internet tjeneste:

auto.nu A/S

https://www.auto.nu

Websitet ejes og publiceres af:

auto.nu A/S

CVR: 40516042

Tuborg Havnevej 18

2900 Hellerup

Danmark

Telefon: +45 8987 2327

E-mail: gdpr@auto.nu

auto.nu A/S er en del af Interdan Holding A/S, der er moderselskab for en række bilimportørselskaber, leasingselskaber m.v.

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine persondata:

Datatilsynet

Borgergade 28

51300 København K

Telefon: 33193200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk/forside

Du kan læse mere om klagevejledning på datatilsynets hjemmeside.